Koop met plezier bij De Landerije Tuin en Dier

Openbaar groen

Kunstgras toegepast in de openbare ruimte

Ook overheidsinstanties zien het gemak van kunstgras in. Kunstgras wordt steeds vaker als vervanging van natuurlijk gras toegepast in de openbare ruimte. Het kan op vele manieren door de overheid in de gemeente gebruikt worden (infrastructuur, groenvoorziening en speelplaatsen).

Kunstgras dat in openbare ruimte geïnstalleerd wordt, draagt bij aan een natuurlijke uitstraling op de plekken waar kunstgras wordt toegepast. Bepaalde kunstgrassoorten zijn bestand tegen zware belasting en kunnen ingezet worden op plekken die intensief gebruikt worden. Kunstgras heeft relatief weinig – tot geen – onderhoud nodig. Dit heeft naast een lagere onderhoudsfrequentie en dus financiële besparing op de onderhoudskosten ook tot gevolg dat er minder onveilige verkeerssituaties voor groenvoorzieningsmedewerkers zijn.

Het gebruik van kunstgras past in een verantwoord groenbeheer, aangezien het gebruik ervan op veel gebieden leidt tot milieuvriendelijke besparingen.